Iylah: Juice


ԴԻՏԵԼ


Գործընկերներ

Լսե՛ք մեր եթերում
Այստեղ ներկայացված են Ձեր սիրելի DJ-ների կողմից ընտրված երգերը


Ալտերնատիվ
Upcoming

EU Music Review

EU Music Review


Upcoming

Football Review

Football Review


Choose a day


EU Music Review

18:30Երկուշաբթի

18:30Երկուշաբթի

Eu Music Review is a series of programs dedicated to the most actual, modern musical genres in Europe. Each program will be presented by relevant radio-DJ, who is more informed and specialized in that specific genre. During the programs the history of creation of the genre will be described and the music of the actual and new artists and groups will be played. It is supposed that the program will be on air from Monday to Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM. The duration of the program will be at least 1 hour. This time is chosen from our broadcast grid as the most popular hour. Due to Radio-Control center these hours are the most listenable in the cars when people are driving back home from their work. During these programs we’re planning to invite guests, both foreign and Armenian artists.

Learn more

Football Review

13:00Երկուշաբթի

13:00Երկուշաբթի

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

Football Review

18:00Երկուշաբթի

18:00Երկուշաբթի

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

Football Review

13:00Երեքշաբթի

13:00Երեքշաբթի

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

Art Review and More

13:10Երեքշաբթի

13:10Երեքշաբթի

The goal of the program is to establish trust and mutual understanding through culture between the people in Europe and Armenia, therefor we’re planning to cooperate with EUNIC representatives in Armenia to bring up the best information for our listeners. The program will familiarize Armenian audience with modern trends and developments of European art. It will include informative part covering cultural news about ongoing and upcoming exhibitions, theatrical and movie premieres, etc. The main part of the program will be dedicated to familiarization with traditional, innovative and experimental art manifestations to the Armenian audience. The Host of the program will be Sona Gasparyan, who has advanced knowledges in Armenian English and Russian which will help her to work with different sources and communicate with EUNIC partner of our program.

Learn more

Football Review

18:30Երեքշաբթի

18:30Երեքշաբթի

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

EU Music Review

18:30Երեքշաբթի

18:30Երեքշաբթի

Eu Music Review is a series of programs dedicated to the most actual, modern musical genres in Europe. Each program will be presented by relevant radio-DJ, who is more informed and specialized in that specific genre. During the programs the history of creation of the genre will be described and the music of the actual and new artists and groups will be played. It is supposed that the program will be on air from Monday to Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM. The duration of the program will be at least 1 hour. This time is chosen from our broadcast grid as the most popular hour. Due to Radio-Control center these hours are the most listenable in the cars when people are driving back home from their work. During these programs we’re planning to invite guests, both foreign and Armenian artists.

Learn more

Football Review

13:00Չորեքշաբթի

13:00Չորեքշաբթի

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

Art Review and More

13:10Չորեքշաբթի

13:10Չորեքշաբթի

The goal of the program is to establish trust and mutual understanding through culture between the people in Europe and Armenia, therefor we’re planning to cooperate with EUNIC representatives in Armenia to bring up the best information for our listeners. The program will familiarize Armenian audience with modern trends and developments of European art. It will include informative part covering cultural news about ongoing and upcoming exhibitions, theatrical and movie premieres, etc. The main part of the program will be dedicated to familiarization with traditional, innovative and experimental art manifestations to the Armenian audience. The Host of the program will be Sona Gasparyan, who has advanced knowledges in Armenian English and Russian which will help her to work with different sources and communicate with EUNIC partner of our program.

Learn more

EU Music Review

18:30Չորեքշաբթի

18:30Չորեքշաբթի

Eu Music Review is a series of programs dedicated to the most actual, modern musical genres in Europe. Each program will be presented by relevant radio-DJ, who is more informed and specialized in that specific genre. During the programs the history of creation of the genre will be described and the music of the actual and new artists and groups will be played. It is supposed that the program will be on air from Monday to Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM. The duration of the program will be at least 1 hour. This time is chosen from our broadcast grid as the most popular hour. Due to Radio-Control center these hours are the most listenable in the cars when people are driving back home from their work. During these programs we’re planning to invite guests, both foreign and Armenian artists.

Learn more

Football Review

13:00Հինգշաբթի

13:00Հինգշաբթի

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

Football Review

18:30Հինգշաբթի

18:30Հինգշաբթի

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

EU Music Review

18:30Հինգշաբթի

18:30Հինգշաբթի

Eu Music Review is a series of programs dedicated to the most actual, modern musical genres in Europe. Each program will be presented by relevant radio-DJ, who is more informed and specialized in that specific genre. During the programs the history of creation of the genre will be described and the music of the actual and new artists and groups will be played. It is supposed that the program will be on air from Monday to Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM. The duration of the program will be at least 1 hour. This time is chosen from our broadcast grid as the most popular hour. Due to Radio-Control center these hours are the most listenable in the cars when people are driving back home from their work. During these programs we’re planning to invite guests, both foreign and Armenian artists.

Learn more

The Selector

21:10Հինգշաբթի

21:10Հինգշաբթի

The Selector-ը Բրիտանական խորհուրդի մրցանակակիր ռադիո-շոու է, որն ամեն շաբաթ մատուցում է բրիտանական երաժշտության լավագույն նորույթները։ Ֆոլքից էլեկտրոնային, ռոքից ջազ և այն ամենն ինչ տեղավորվում է դրանց մեջտեղում․․․ DJ Goldierocks -ը Լոնդոնի Հաքնի քաղաքից ներկայացնում է Մեծ Բրիտանիայի թարմ հիթերը։Հաղորդումը հեռարձակվում է աշխարհի 35 երկրներում և ունի 4 միլիոն ունկնդիր։ Հայաստանում հեռարձակման բացառիկ հնարավորություն ունի FM 105.5-ը։

Learn more

Football Review

13:00Ուրբաթ

13:00Ուրբաթ

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

Art Review and More

13:10Ուրբաթ

13:10Ուրբաթ

The goal of the program is to establish trust and mutual understanding through culture between the people in Europe and Armenia, therefor we’re planning to cooperate with EUNIC representatives in Armenia to bring up the best information for our listeners. The program will familiarize Armenian audience with modern trends and developments of European art. It will include informative part covering cultural news about ongoing and upcoming exhibitions, theatrical and movie premieres, etc. The main part of the program will be dedicated to familiarization with traditional, innovative and experimental art manifestations to the Armenian audience. The Host of the program will be Sona Gasparyan, who has advanced knowledges in Armenian English and Russian which will help her to work with different sources and communicate with EUNIC partner of our program.

Learn more

Football Review

18:30Ուրբաթ

18:30Ուրբաթ

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

EU Music Review

18:30Ուրբաթ

18:30Ուրբաթ

Eu Music Review is a series of programs dedicated to the most actual, modern musical genres in Europe. Each program will be presented by relevant radio-DJ, who is more informed and specialized in that specific genre. During the programs the history of creation of the genre will be described and the music of the actual and new artists and groups will be played. It is supposed that the program will be on air from Monday to Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM. The duration of the program will be at least 1 hour. This time is chosen from our broadcast grid as the most popular hour. Due to Radio-Control center these hours are the most listenable in the cars when people are driving back home from their work. During these programs we’re planning to invite guests, both foreign and Armenian artists.

Learn more

Football Review

13:00Շաբաթ

13:00Շաբաթ

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

Art Review and More

13:10Շաբաթ

13:10Շաբաթ

The goal of the program is to establish trust and mutual understanding through culture between the people in Europe and Armenia, therefor we’re planning to cooperate with EUNIC representatives in Armenia to bring up the best information for our listeners. The program will familiarize Armenian audience with modern trends and developments of European art. It will include informative part covering cultural news about ongoing and upcoming exhibitions, theatrical and movie premieres, etc. The main part of the program will be dedicated to familiarization with traditional, innovative and experimental art manifestations to the Armenian audience. The Host of the program will be Sona Gasparyan, who has advanced knowledges in Armenian English and Russian which will help her to work with different sources and communicate with EUNIC partner of our program.

Learn more

Football Review

18:30Շաբաթ

18:30Շաբաթ

Football Review հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում եմ ֆուտբոլային աշխարհի իրադարձությունները, ամենաթարմ նորությունները, ինչպես նաև նաև մեկնաբանի կարծիքներն ու տեսակետները։ Հետևեք Լավագույնի եթերին եւ Ֆուտբոլ Ռիվյու հաղորդաշարի միջոցով մշտապես կլինեք ֆուտբոլային աշխարհի կիզակետում։

Learn more

EU Music Review

18:30Շաբաթ

18:30Շաբաթ

Eu Music Review is a series of programs dedicated to the most actual, modern musical genres in Europe. Each program will be presented by relevant radio-DJ, who is more informed and specialized in that specific genre. During the programs the history of creation of the genre will be described and the music of the actual and new artists and groups will be played. It is supposed that the program will be on air from Monday to Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM. The duration of the program will be at least 1 hour. This time is chosen from our broadcast grid as the most popular hour. Due to Radio-Control center these hours are the most listenable in the cars when people are driving back home from their work. During these programs we’re planning to invite guests, both foreign and Armenian artists.

Learn more


Current track

Title

Artist