Sounds

CVRCHES, Freya Ridings, Vitalic… Ամենատարբեր ժանրի ու տրամադրության երգերը մեկ սերիալում։ Բոլորը մեզ մոտ են (համարյա)։ Այս օրերին ամենաակտուալ, ամենաքննարկվող ու դիտվող սերիալներից մեկը դեռահասների մասին պատմող Netflix-ի կողմից ստեղծված իսպանական «ELITE» սերիալն է։ Մարտի 13-ին թողարկվեց երրորդ եթերաշրջանը, որը շատ հարցերի պատասխանեց ու, միանշանակ, հաջորդ եթերաշրջանի սպասումով թողեց բոլոր սիրահարներին, այդ թվում նաև մեզ։ […]

https://www.youtube.com/watch?v=QeWim6Qtikw
https://www.youtube.com/watch?v=rQZJsOSw1pU
https://www.youtube.com/watch?v=UmjpA6uW3v8
https://www.youtube.com/watch?v=GJU-S1t2r1M
https://www.youtube.com/watch?v=QTt7301PR5k
https://youtu.be/9HDEHj2yzew
https://www.youtube.com/watch?v=ZKBqJdjHEUs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RsW66teC0BQ
https://www.youtube.com/watch?v=8lSj5k2K7w0

Current track

Title

Artist

Background